1948

עם קום המדינה ב-1948, בתקופה בה התקיימה מעברת תלפיות, המדינה השתמשה בשלד המבנה כמחסן של אוהלים, מיטות וציוד אחר עבור תושבי המעברה. 

בשנות ה-50 המבנה הושכר לאוניברסיטה העברית ושימש מחסן של בית הספר לרפואה.