1936 - 1939

במרד הערבי הגדול התעכבה הבנייה.

לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 1939 החרימו הבריטים את המבנה. לצידו היתה עמדה של גפירים שאבטחו את המרחב ואת הדרך לרמת רחל ולכפרים, ולכן במקום היתה תחנת משטרה, ושאר המבנה שימש כמחסן.