1933 - 1934

אבן הפינה של המבנה הונחה בשנת תרצד, 1933-34, בנוכחות הרב אברהם יצחק הכהן קוק.