אבל ושבעה

במקרה של פטירת קרוב משפחה ניתן לשלוח הודעה במייל אל agnonsyn@gmail.com

ומומלץ להתקשר במקביל אל יוסי זעפרני  או אל צפי סיימונס.

בבית הכנסת יש ערכת שיבעה לשירותם של חברים.

לקבלת הערכה יש ליצור קשר עם שרה יאול.

בנוסף, ניתן לקבל ארוחות במהלך ישיבת השיבעה, אותן מספק גמ”ח הארוחות של בית הכנסת.

לקבלת הארוחות יש ליצור קשר עם צפי סיימונס או עם שושנה גלצר.

 

גמ”ח ארוחות

במקרה של לידה במזל טוב או חלילה מחלה ניתן לקבל ארוחות ממתפללי בית הכנסת באמצעות גמ”ח הארוחות.

לקבלת הארוחות יש ליצור קשר עם צפי סיימונס או עם שושנה גלצר.