ילדים ונוער

עזרת הילדים שופצה ומוקדשת לזכר יקירנו איתן גרוס ז״ל חבר קהילה וכירורג ילדים.

ביום שבת קודש בשעה 9:30
מתקיימת תפילה מיועדת
לילדים מגיל 4 עד כיתה ב׳